Honlapunk címe: http://remenysugarpecs.hu

A Reménysugár Kulturális Egyesület (RKE) a következő adatokat kezeli:

Adat fajtája

Adatkezelés célja, indoka

Az adatkezelés időtartama

magánszemély megbízó / megbízott családi és utóneve, születési neve, születési helye és ideje, személyazonosító okmányainak típusa és száma, lakcíme, anyja neve, email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

társas-vállalkozót képviselő magánszemély neve, email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, képviselet megszűnésé, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 3 hónap

egyéni vállalkozó neve, székhelye, egyéni vállalkozói igazolvány száma, bankszámla száma, email címe, telefonszáma

a szerződés létrehozása, kapcsolattartás

keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

magánszemély érdeklődő családi és utóneve, telefonszáma, email címe

önkéntes hozzájárulás alapján, jegyeladás, szerződés létrehozása, kapcsolattartás

amennyiben az érdeklődést nem követi jegyvásárlás / szerződéskötés vagy bármely regisztrált kapcsolatfelvétel (pl. hírlevél feliratkozás), akkor a kiküldött válasz emailt, visszahívást követő 12 hónap

konferencia vendégek neve, email címe, telefonszáma

önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás

a konferencia szervezésének kezdetétől az esemény megtörténtét követő 3 hónap

üzleti rendezvényen a résztvevőkről készült fénykép és videó

önkéntes hozzájárulás alapján, dokumentálás, a rendezvény bemutatása az érdeklődőknek

a rendezvényszervezői tevékenység tartama, illetve a résztvevők egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

fényképek, videók az RKE honlapján az ügyfelekről

önkéntes hozzájárulás alapján, dokumentálás, a tevékenység bemutatása az érdeklődőknek

az ügyfelek egyedi hozzájárulásának visszavonásáig

a hírlevélre feliratkozottak neve, email címe

önkéntes hozzájárulás alapján információ nyújtása, kapcsolattartás

a feliratkozástól a visszavonásig, illetve ha az adatpontosítás céljából kiküldött harmadik email aktív válasz nélkül marad, akkor az adatpontosító email kiküldésének dátumától számított 3 hónapig

Az RKE közösségi oldala használóinak személyes adatai (nem zárt csoport)

Facebook/Google+/ Youtube stb. közösségi oldalakon önkéntesen regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe

valamennyi érintett részére, aki önkéntesen regisztrált a Facebook/Google+/ Youtube stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” az RKE weboldalát, információ nyújtása, kapcsolattartás

az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik

blog hozzászólás az RKE honlapján: név, email cím

az RKE webes felületén keresztül, bárki által megtekinthető, önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes naplóvélemény közreadása, hozzászólás írásának lehetővé tétele a feliratkozó részére

a megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban

blogbejegyzés értesítő: email cím

hozzászólás írásakor a megfelelő mező bejelölésével a feliratkozó önkéntes hozzájárulása alapján lehetősége van értesítést kérni arról, ha az adott blogbejegyzéshez új hozzászólás érkezik

a megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja írásban

kérdőívezés tevékenység során a megkérdezettek személyes adatai: név, életkor, lakcím, email cím, telefonszám. Prospektusok kiküldése során név, levelezési cím

önkéntes hozzájárulás alapján, a megbízó által megrendelt közvélemény-kutatás, felmérés elvégzése

az adatok felvételétől a megbízónak történő átadásig

művészek, kiállítók, önkéntesek, középiskolai közösségszolgálatos tanulók – név, telefonszám, e-mail cím

önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás

szakmai kapcsolat végétől számított 1 év

sajtó – név, telefonszám, e-mail cím

önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás

szakmai kapcsolat végétől számított 1 év

programra jelentkező személyek (online, szóban, telefonon vagy e-mailben) – név, telefonszám, e-mail cím, jelentkezés dátuma, kiskorúaknál a jelentkező kora

önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás, tájékoztatás

szakmai program megvalósulásának időpontjától számított 3 hónap

pályázók (felnőttek, kiskorúak és szüleik) – név, életkor, telefonszám, e-mail cím, kiskorúaknál szülő/gondviselő vagy pedagógus elérhetőségei

önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás

pályázat és a hozzá kapcsolódó kiállítás vége után 3 hónap

nyári táborban részt vevő kiskorúak és szüleik – a gyermek neve, kora, szülő neve, telefonszám, e-mail cím, gyermek TAJ száma, gyermek ételallergiája, gyermeket szállító családtag elérhetősége

önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartás, szükség esetén gyermek orvosi ellátása

nyári tábor végétől számított 5 hónap

vendégkönyvben megadott személyes adatok – név, cím, telefon, email cím

adatkezelés nincs, csak adattárolás önkéntes hozzájárulás alapján, vélemény-nyilvánítás lehetősége

a vendégkönyv selejtezéséig

felelősségi igényt / panaszt benyújtó neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma

jogi eljárás alapján az igény / panasz elbírálása

a válasz kiküldésétől számított 5 év

valamely, a RKE-vel kapcsolatos ügyben az érintett helyett és nevében eljáró személy neve, lakcíme, azonosító igazolványainak megnevezése és száma

önkéntes hozzájárulás alapján az érintett ügyének intézése

az ügy elintézésétől számított 5 év

a követeléskezelő / ügyvéd neve, címe, azonosító igazolványainak megnevezése és száma, telefonszáma, email címe

az RKE kintlévőségeinek beszedése jogos érdek alapján

a megbízástól a keretszerződés esetén annak megszűnését, eseti megbízáskor annak teljesítését követő 8 év (Számviteli megőrzés)

A szerződéskötéshez szükséges adatok megadása a RKE szerződésben foglalt szolgáltatása nyújtásának feltétele, megadásuk hiányában, illetve azok utólagos törlési kérelme esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe. A többi adat megadása önkéntes, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogosságát.